TIETOSUOJASELOSTE
yhdistetty rekisteriseloste ja
informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24§
Laatimispvm: 09.04.2021
1. Rekisterinpitä
Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Kadut ja puistot -palvelualue
Kunnossapito -palveluyksikkö
Asematie 6, 3. krs
01300 VANTAA
p. 09-83911
2. Rekisteriasioista vastaava
henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Yhteyshenkilö Jyrki Vättö, pääkäyttäjä
Vantaan kaupunki, Kadut ja puistot
Kadut ja puistot
PL 2802, 01030 Vantaan kaupunki
3. Rekisterin nimi
(nimen tulee kuvata rekisterin
tietosisältöä)
Puomijärjestelmän asiakasrekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitus / rekisterin
käyttötarkoitus
(Jos henkilötietojen käsittely on
ulkoistettu, tästä voidaan sisällyttää
maininta tähän kohtaan.)
Rekisteriä käytetään vastaanottoalueiden puomien avautumiseen.
Henkilötietoja kerätään laskutusta varten. Puomiohjelma rekisteröi
kuormamäärät ja valmistelee sekä siirtää laskutustiedot automaattisesti
laskutusjärjestelmään.
5. Rekisterin tietosisältö
(Esim. rekisteröidyn nimi, osoite,
puhelinnumero jne.)
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja: kuvamateriaali, nimi, osoite, sähköposti,
puhelinnumero, käyttäjätunnus ja ip-osoite.
6. Säännönmukaiset
tietolähteet *
(Mitä tietoja saadaan, keneltä ja millä
perusteella, esim. suostumus tai
lainsäännös)
Tilauksen tekijän itse ilmoittamat tiedot sekä puomijärjestelmän kameran
tallenteet.
7. Säännönmukaiset tietojen
luovutukset ja tietojen siirto
EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä.
2
8. Rekisterin suojauksen
periaatteet
Järjestelmän henkilötietoihin on pääsy järjestelmän käyttäjillä.
Sisäänkirjautuminen tapahtuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla (AzureAD-
tunnistautuminen) omalta työasemalta. Myös työasemiin pääsy on suojattu
kaupungin omalla käyttäjätunnus-salasanaparilla.
9. Rekisteröidyn
tarkastusoikeus **
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot
(Henkilötietolaki 26 §). Asiakkaalla on oikeus tutustua ja nähdä itseään
koskevat asiakastiedot ja pyynnöstä saada niistä kopiot kirjallisena.
Tarkastuspyyntö osoitetaan:
Päätöksentekijä:
10. Tietojen korjaaminen **
Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti. Asiakkaan henkilöllisyys tarkistetaan.
Oikaisupyyntö osoitetaan:
Päätöksentekijä:
* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä
rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.
** HetiL 24§ rekisteröidyn informointivelvoitteeseen liittyvät kohdat.